Sunday, April 12, 2015

ສິບຢ່າງທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ແກະ"

1. ແກະສາມາດຈື່ຈຳໜ້າຕາແກະໂຕອື່ນແລະມະນຸດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສາມາດຈື່ຈຳໄດ້ຫຼາຍປີ.

2. ພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກ (British Museum’s collection) ເກັບແກະໂມມີ (momie) ຂອງເອຊິບບູຮານໄວ້ຫຼາຍໂຕ.

3. ພະຄຳພີບີບຂອງພະເຈົ້າຊັກແຫ່ງອັງກິດ (Bible du roi Jacques) ກ່າວເຖິງແກະປະມານ 200 ຄັ້ງ ໂດຍເປັນສັດທີ່ພະຄຳພີກ່າວເຖິງຫຼາຍກວ່າສັບພະສັດອື່ນ.
4. ...ແລະພະຄຳພີບີບຂອງພະເຈົ້າຊັກກ່າວເຖິງລູກແກະ 191 ເທື່ອ, ກ່າວເຖິງແກະແມ່ 10 ເທື່ອ, ແລະ ກ່າວເຖິງແກະພໍ່ 172 ເທື່ອ.


5. ໃນປະເທດມົງໂກລີ ຍາມທີ່ເມົາຄ້າງ ຄົນບູຮານມັກກິນລູກຕາແກະທີ່ໝັກດອງ ໂດຍກິນນຳ້ໝາກເລັ່ນປັ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຫາຍພົ້ນຈາກການເມົາຄ້າງ.

6. ມີຢູ່ຄຳ່ຄືນນຶ່ງໃນປີ 1918 ມີແກະຖືກຟ້າຜ່າຕາຍ 504 ໂຕ ຢູ່ສວນສາທາລະນະແຫ່ງຊາດວາແຊັດ (Wasatch National Park) ຢູ່ລັດຢູທາ (Utah).

7. ຜົນງານວິໄຈຈາກປະເທດນູແວນເຊລັງລາຍງານວ່າສານເມຕັນ (méthane) ເຊິ່ງຄົ້ນພົບໃນລົມຕົດຂອງແກະນຶ່ງໂຕ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ເປັນພະລັງງານໃຫ້ແກ່ລົດບັນທຸກຄັນນ້ອຍໄດ້ເຖິງນຶ່ງຄັນ ໂດຍສາມາດແລ່ນໄດ້ 25 ໄມຕໍ່ມື້.

8. ປະເທດນູແວນເຊລັງ, ມົງໂກລີ, ແລະ ອົດສະຕະລາລີ ມີແກະສາມເທົ່າຫຼາຍກວ່າປະຊາກອນ.

9. ໂລກນີ້ມີຫົວແກະຫຼາຍກວ່າພັນລ້ານກວ່າຫົວ ໂດຍປະເທດຈີນມີຫົວແກະປະມານ 18 % ຈາກຫົວແກະທັງໝົດໃນໂລກ.

10. ໃນປີ 2014 ຊາວນູແວນເຊລັງຊື່ ນາຍ ໂລລັນ ສະມິດ (Rowland Smith) ເປັນຜູ້ຊະນະໃນງານແຂ່ງຂັນໂກເດັນເຊຍເວີນແຊມປຽນຊິບ (The Golden Shears World Championship) ເຊິ່ງແມ່ນງານແຂ່ງຂັນວ່າຜູ້ໃດຕັດຂົນແກະໄດ້ດີເດັ່ນກວ່າໝູ່.

No comments:

Post a Comment