Thursday, April 16, 2015

ສິບຢ່າງທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ທະວີບອາຟະລິກ"


  1. ທະວີບອາຟະລິກມີຂະໜາດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ກວ່າປະເທດຈີນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ອິນເດຍ ເມັກຊິກ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທະວີບເອີລົບ ລວມກັນທັງໝົດ.
  2. ສັບພະສັດທີ່ຍັງບໍ່ສູນສິ້ນເຊື້ອພັນທີ່ສູງໃຫຍ່ທີ່ສຸດມາຈາກທະວີບອາຟະລິກ ແມ່ນ ຊ້າງອາຟະລິກ ເຊິ່ງເປັນສັດທີ່ໃຫຍ່ໂຕກວ່າສັດອື່ນ ແລະ ກວາງຄໍຍາວ (ຊີລັບ; girafe) ເຊິ່ງເປັນສັດທີ່ສູງກວ່າສັດອື່ນ.
  3. ລະຫວ່າງປີຄ.ສ. 1525 ຫາ 1866 ຊາວອາຟະລິກຜິວດຳ 12.5 ລ້ານຄົນຖືກລັກພາໂຕໄປຂາຍເປັນທາດເປັນຂ້ອຍຂ້າໃນທະວີບອາເມລິກາ.
  4. ຊ້າງ 96 ໂຕຖືກຂ້າຕາຍທຸກມື້ທຸກວັນໃນທະວີບອາຟະລິກ.
  5. ສັດປ່າທີ່ດຸຮ້າຍກວ່າໝູ່ໃນອາຟະລິກແມ່ນ ອີໂປໂປຕຳ (hipopothame).
  6. ປະເທດອາຟະລິກໃຕ້ມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ "ປະເທດຊາດແຫ່ງສາຍຮຸ້ງ" (nation arc-en-ciel) ຍ້ອນວ່າມີພາສາທາງການເຖິງ 11 ພາສາ.
  7. ທະວີບອາຟະລິກມີເຫຼົ້າເບຍທີ່ຜະລິດຈາກໝາກກ້ວຍ.
  8. ທະວີບອາຟະລິກບໍ່ມີເສືອປ່າ ເຊິ່ງເປັນສັດທີ່ມີສະເພາະໃນທະວີບອາຊີ.
  9. ທະວີບອາຟະລິກມີຜູ້ເວົ້າພາສາຝະລັ່ງຫຼາຍກວ່າປະເທດຝະລັ່ງ.
  10. ນັກກິລາແລ່ນທີ່ສຸດໃນໂລກສ່ວນຫຼາຍມາຈາກຊົນເຜົ່າດຽວໃນປະເທດເກັນຢາ ແມ່ນ ຊົນເຜົ່າ ກາລັງແຊງ (Kalenjin).

No comments:

Post a Comment