Friday, April 17, 2015

ສິບຢ່າງທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ສົງຄາມກາງເມືອງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ"  1. ໃນປີຄ.ສ. 1861 ຫາ1865 ສະຫະລັດອາເມລິກາມີສົງຄາມກາງເມືອງ ໂດຍແບ່ງລັດປົກຄອງເປັນສອງສ່ວນຫຼັກ ໆ ແມ່ນ ກຸ່ມລັດເໜືອ ແລະ ກຸ່ມລັດໃຕ້. ທັງສອງກຸ່ມສູ້ຮົບກັນໃນສົງຄາມການເມືອງນີ້.
  2. ປະທານປະເທດແຫ່ງສະຫະລັດໃນຊ່ວງສົງຄາມກາງເມືອງແມ່ນ ທ່ານ ເອບະລະແຮມ ລິງຄັນ (Abraham Lincoln).
  3. ກົກສາຍປາຍເຫດຂອງສົງຄາມກາງເມືອງຂອງອາເມລິກາເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງໃນເລື່ອງການປົດປ່ອຍຂ້ອຍຂ້າແລະເລື່ອງການປົກຄອງ.
  4. ກ່ອນທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຈະເປັນປະເທດຊາດ ໃນທະວີບອາເມລິກາມີຈະລິຍະທຳອື່ນ ໆ ອີກຫຼາຍຫຼວງ.
  5. ສົງຄາມກາງເມືອງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາເກີດຂຶ້ນຍາມເມື່ອກຸ່ມລັດໃຕ້ໂຈມຕີເມືອງຟອດຊຳເທີ ລັດກາໂລລິນໃຕ້ (Fort Sumter, Caroline du Sud).
  6. ກຸ່ມລັດພາກເໜືອມີທະຫານແລະອຸປະກອນເພື່ອສົງຄາມຫຼາຍກວ່າກຸ່ມລັດພາກໃຕ້.
  7. ເມືອງທີ່ມີການສູ້ຮົບກັນຢ່າງໂຫດຫ້ຽມແມ່ນເມືອງເກັດທິສະເບີກ ລັດປັງຊີນວານີ (Gettysburg, Pennsylvanie).
  8. ກຸ່ມລັດເໜືອເປັນຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.
  9. ຍາມເມື່ອສົງຄາມຍຸຕິລົງ ລັດຖະບານສະຫະລັດກໍ່ປົດປ່ອຍຂ້ອຍຂ້າເຊື້ອສາຍອາຟະລິກ (ຊາວຜິວດຳ) ໂດຍໃຫ້ຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍອາຟະລິກເພດຊາຍມີສິດທິໃນການເລືອກຕັ້ງ.
  10. ພື້ນທີ່ທີ່ໃຊ້ໃນສົງຄາມກາງເມືອງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຫຼາຍບ່ອນພວມຫາຍສາບສູນໄປ ຍ້ອນວ່າມີຜູ້ຄົນແລະບໍລິສັດໃຫຍ່ ໆ ຕ່າງ ໆ ມາສ້າງບ້ານເຮືອນ ຕຶກ ຫຼືອາຄານທຸລະກິດທັບສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ໃນສົງຄາມກາງເມືອງ.

No comments:

Post a Comment